Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563

1 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563

1 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563

1 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

1 สิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2563

17 เมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2563

17 เมษายน 2563
TOP