Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมิถุนายน 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนเมษายน 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1 มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2564

1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563

1 มกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

1 ธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563

1 พฤศจิกายน 2563
TOP