Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุมจัดอบรมการสร้างการรับรู้การป้องกันการบังคับใช้แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนคลัตซ์รถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มกราคม 2563
TOP