Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2562 ...

กินเป็นเพื่อสุขภาพดี เลือกรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ ...

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ...

ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ...

5 ธันวาคม วันดินโลก World Soil Day 2018 ...

TOP