Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เชิญชวนคนไทยโหลดแอป “หมอชนะ” เพื่อชนะ COVID-19 ให้หมดไปจากเมืองไทย ...

Mol-Thailand

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ...

Mol-Thailand

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ...

Mol-Thailand

กินเป็นเพื่อสุขภาพดี เลือกรับประทานอาหารตามหลักธงโภชนาการ ...

Mol-Thailand

วันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ...

Mol-Thailand

ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานทำ ...

TOP