Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

1 ตุลาคม 2564

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

31 ตุลาคม 2563

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

12 กุมภาพันธ์ 2563
TOP