Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กุมภาพันธ์ 2563
TOP