Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ราคากลาง แบบ บก.06 โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameแบบ บก 06

ขนาด : 105.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 4 ก.พ. 2563
TOP