Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

Infographic

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ...

ค่าจ้างผู้สูงอายุ

ค่าจ้างผู้สูงอายุ ...

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 7

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 7 ...

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 6

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ฉบับที่ 6 ...

Fact Sheet สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562

Fact Sheet สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

หลักเกณฑ์การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน

หลักเกณฑ์การจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงาน ...

TOP