Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขนาด : 15682.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 04:38:51+07

pll_file_nameรายงานข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 52/2561 วันศกุร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 37.61 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 04:30:25+07

pll_file_nameรายงานข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 50/2561 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 37.95 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 04:29:16+07

pll_file_nameรายงานข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 47/2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 36.77 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 04:08:57+07

pll_file_nameรายงานข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ 45/2561 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ขนาด : 35.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-02-02 04:07:35+07
TOP