Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานสมุทรสงคราม ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig walker ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

pll_content_description

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในการตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig walker ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม (30 ชั่วโมง) ซึ่งการฝึกอบรมดำเนินการระหว่างวันที่ 19-23 ก.พ. 67มีผู้เข้าอบรมจำนวน 21 คน จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 1อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

TOP