Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

pll_content_description

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
2. เวลา 10.30 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณวิหารเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดบางคนทีใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

TOP