Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

เชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกหูหิ้ว

pll_content_description

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้พลาสติกหูหิ้ว

ได้ที่ลิ้งค์ ที่นี่

TOP