Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

pll_content_description

                สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง นิติกร นักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการพาณิชย์ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

TOP