Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีบำเพ็ญสตมวาร (๑๐๐ วัน)

pll_content_description

         วันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) นางกัญญาศิริ  นัยอรรถ  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

        ๑. เวลา ๖.๓๐ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
        ๒. เวลา ๘.๐๐ น. ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ท่าเทียบเรือประมงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่
        ๓. เวลา ๙.๓๐ น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
       ๔. เวลา ๑๒.๓๐ น. ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มัสยิดดำรงอิสลาม ต.ปลายโพงพาง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 
 
 
 

 

TOP