Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำพื้นที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

pll_content_description

              วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายธวัชชัย ช่างสัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย พนักงานราชการเฉพาะกิจ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคัดเลือกแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลแควอ้อม ตำบลท่าคา ตำบลบางแค ตำบลบางช้าง ตำบลบางนางลี่ ตำบลปลายโพงพาง ตำบลแพรกหนามแดง ตำบลยี่สาร ตำบลวัดประดู่ ตำบลสวนหลวง ตำบลเหมืองใหม่ และ ตำบลอัมพวา ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายพูลโชค โตประเสริฐ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม และ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมบรรยายภารกิจของหน่วยงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 โดยการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

TOP