Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอความร่วมมือสถานประกอบการตอบแบบสอบถามความต้องการแรงงาน

pll_content_description

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม

ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2567

เป้าหมาย : สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คน

คู่มือการกรอกแบบสำรวจ คลิ๊ก

ทำแบบสำรวจออนไลน์ คลิ๊ก

แบบสำรวจแบบพิมพ์ คลิ๊ก  * นำส่งได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 5

TOP