Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

                               

ปี 2566                                                  ปี 2565

 

 

                             

ปี 2564                                                       ปี 2563

 

                               

ปี 2562                                                        ปี 2561

                          

ปี 2560                                                  ปี 2559

442
TOP