Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

  • สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-716116
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สายด่วน 1300

 

 

458
TOP