Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 เมษายน 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 ตุลาคม 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 มกราคม 2563
TOP