Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงาสมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

pll_content_description

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ และใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ของคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานผ่านระะบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP