Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิตจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5

pll_content_description

           วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการชูธรรมนำชีวิต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การไหว้พระ การสวดมนต์  การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ การสมาทานศีล การถวายสังฆทาน การบรรยายธรรม และการเจริญจิตตภาวนา ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

TOP