Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงาน

pll_content_description

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อรับทราบ วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 และผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล และพิจารณา ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในปี 2564/2565 แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 และกลไกการส่งต่อระดับชาติและระยะเวลาฟื้นฟูไตร่ตรอง คู่มือ SOP “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” การคัดกรองเบื้องต้น การช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น และการยื่นของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี และ คู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

TOP