Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2562

pll_content_description

วันนี้ (2 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2562 โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ แขวงทางหลวง ชนบทสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

TOP