Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร” จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนมิถุนายน

pll_content_description

        วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯสัญจร” เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี  นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม เพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสงครามทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด ตลอดจนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในภารกิจของส่วนราชการ

TOP