Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจ.สมุทรสงคราม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2564

pll_content_description

          วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมกิจกรรม

TOP