Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรุปผลการหารือ ไตรภาคี เตรียมพร้อมก่อนพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดปี 2565

pll_content_description

TOP