Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล

pll_content_description

    วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางภัทรานิษฐ์  เขียวรอด แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นางกัญญาศิริ  นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล.ภาค 1 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อตรวจคุ้มครองแรงงาน และเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยตรวจเรือประมงจำนวน 7 ลำ ลูกจ้างจำนวน 64 คน เป็นแรงงานไทย 13 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 51 คน  ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP