Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ร่วมสวมใส่ผ้าท้องถิ่นหรือผ้าไทย ผ้าทอพื้นถิ่น

pll_content_description

              วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสาน   ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นอันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย โดยการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นหรือผ้าไทย รวมถึง “ผ้าลายขอ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการถวายกำลังใจแด่พระองค์ท่าน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอผ้าในท้องถิ่นในยามที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย

TOP