Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

pll_content_description

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 น. นางดุษณี  อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะประกอบด้วย นางศิรัณ  ธีรทัศน์ธำรงค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม นางอุไรวรรณ  ทองคงผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  นางสุจิน  ภูริภัณฑ์ธนะ เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน        เข้ารณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด      สาขาสมุทรสงคราม พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือ และเข็มกลัดสัญลักษณ์โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดตั้งชมรมในบริษัทต่อไป

TOP