Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

pll_content_description

เมื่อวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะทั่วไปและขยะพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า ณ ตลาดน้ำอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา ตลาดน้ำท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา และตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา อ.บางคนที โดยมี ผวจ.สมุทรสงครามเป็นประธาน จัดโดย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สมุทรสงคราม

TOP