Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

pll_content_description

            เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น.

            เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๐๐ น. นางกัญญาศิริ นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมประกอบด้วย การสวดมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

TOP