Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2562

pll_content_description

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมชี้แจงภารกิจ แผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP