Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

สรจ.สมุทรสงคราม จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมชี้แจงภารกิจ แผนงานโครงการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมฯ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัยและการนั่งเว้นระยะห่าง

 

TOP