Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

   วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องบอลรูม โรงแรม ณ ทรีธารา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

   โดยนางธิวัลรัตน์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ Tier 1 ต่อไป

TOP