Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครเเรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

pll_content_description

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ นางนิตยา ขุนเจ๋ง อาสาสมัครแรงงาน ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

TOP