Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564

pll_content_description

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางภัทรานิษฐ์ เขียวรอด แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายสันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564

TOP