ข่าวเด่น

คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ภาพข่าว: 

3Rs วิธีการลดขยะด้วยเทคนิค 3R อย่างง่าย ๆ

แนวคิด 3R

ภาพข่าว: 

ภูมิไทย ไตรรงค์ 100 ปี ธงชาติไทย

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติ
ธง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" ในการนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ

ภาพข่าว: 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช"

 

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญร่วมงาน

ภาพข่าว: 

โครงการ "สตรี คือ สติ" หลักสูตร "บุญภาคี...เสริมสร้างสติสู่สตรี สร้างสุขสู่สังคม"

 

รายละเอียดเว็บไซต์ >>> happywomanhub.com

ภาพข่าว: 

ครม.เห็นชอบเพิ่มและขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.40

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

ภาพข่าว: 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รับทราบผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

 

ดาวน์โหลด ppt ได้ด้านล่าง

ภาพข่าว: 
Syndicate content