แผนงานโครงการ

 แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

                       

ปี 2562                                     ปี 2561

                          

ปี 2560                                    ปี 2559

 

 

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

            

ปี 2562                                    ปี 2561

         

ปี 2560                                ปี 2559