สรจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน

      วันนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ นายประจินต์  ธารศิริสิน  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน  โดยมี นางชลอศรี  บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้จัดการโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน