สรจ.สมุทรสงคราม นำคณะติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด

       วันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบหมายให้นางสาวคณัสนันตร์  สุฑธสินธุ์ นำคณะติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมี นางจันทร์พร  บุญประเสริฐนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหัวหน้าคณะ ร่วมติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคให้คำแนะนำ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ณ บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด