สรจ.สมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"

           วันนี้ (15 มกราคม 2561 ) เวลา 09.00 น. นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำกิจกรรมแนะนำการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Smart Labour เล่นเกมตอบคำถาม จับสลากรับรางวัล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และแสดงผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพโดยอาสาสมัครแรงงาน