สรจ.สมุทรสงคราม นำคณะรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด

         วันนี้ (๑๒ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางชลอศรีบุญแก้วสุข  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบหมายให้นางกัญญาศิริ  นัยอรรถนักวิชาการแรงงานชำนาญการ นำคณะรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ พร้อมมอบ หนังสือคู่มือและสื่อประชาสัมพันธ์นำโดย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการใหม่  ณ บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด