สรจ.สมุทรสงคราม นำคณะติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด

          วันนี้ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางชลอศรี  บุญแก้วสุข  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  มอบหมายให้นางกัญญาศิริ  นัยอรรถ นักวิชาการแรงงานชำนาญการนำคณะติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการนำโดย นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมติดตามการดำเนินงานรับฟังปัญหาอุปสรรคให้คำแนะนำ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด