สรจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ณ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด

        วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางชลอศรี  บุญแก้วสุข  แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วย นายหทัย  พันธ์พงษ์วงศ์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และ นางสาววราลัย ชัยวิเมษจินดา  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ณ บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับภาค และระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑