หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ ให้ความรู้ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๐

           วันนี้ (๒๗ ธ.ค.๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ ให้ความรู้ด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม