สรจ.สมุทรสงคราม จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

            วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๙.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม นำอาสาสมัครแรงงาน พร้อมด้วย ผู้แทนสถานประกอบการ และพนักงานจากบริษัทบุญฟู้ดส์ จำกัด และ คณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัคร แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วัดประชาโฆษิตาราม หมู่ที่ ๒ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย การฟังเทศก์ ทำบุญ ถวายสังฆทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด เก็บขยะ กวาดพื้น ล้างห้องน้ำ ในการนี้  มีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทิ้งสิ้น ๗๐ คน