สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จ.สมุทรสงคราม ณ วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)

           วันนี้ (๕ ธ.ค.๖๐) เวลา ๐๙.๐๐น.หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก) ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมประกอบด้วยการกล่าวคำปฎิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มอบพันธ์ไม้จิกทะเล ปล่อยพันธ์ปลา กำจัดวัชพืชในลำคลองทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดห้องน้ำวัด