หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ๕ หน่วยงาน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

    วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ๕ หน่วยงาน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม