สรจ.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมลงแขกลงคลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

             วันนี้ (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)เวลา ๙.๐๐ น. สนง.แรงงาน จ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและร่่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดเรียบร้อย ตามโครงการลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ต.บางขันแตก อ.เมืองประกอบด้วย กิิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า กวาดถนนริมถนนบริเวณรอบหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน