สรจ.สมุทรสงคราม นำหน่วยบริการประชาชนร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

                 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดหน่วยบริการประชาชน เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความ ปรองดองสมานฉันท์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผวจ.สมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ วัดบางกล้วย หมู่ที่ ๔ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมประกอบด้วย การให้คำแนะนำบริการ ของกระทรวงแรงงาน แนะนำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น smart labour การรับปรึกษา ปัญหาร้องทุกข์ ร้องเรียนมีผู้มารับบริการ ๔๕ คน