หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ๕ หน่วยงาน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

              วันนี้ (๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐) เวลา ๙.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ๕ หน่วยงาน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม